Din integritet är viktig för oss!

Altech samlar in och använder personuppgifter ifrån de personer som interagerar med oss via vår webbplats och i personliga kontakter. Självklart är det av största vikt för oss att de personuppgifter som vi samlar in inte sprids till obehörig eller missbrukas. Denna personuppgiftspolicy går igenom hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter, samt beskriver vilka rättigheter du har som registrerad.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift avser varje upplysning (eller kombination av upplysningar) som kan knytas till en identifierad och enskild fysisk person (även kallad en registrerad). Exempel är namn, personnummer etc.

Hur samlar vi in och använder personuppgifter?

Om du är inne på vår webbplats kan vi be dig att uppge personuppgifter till exempel när du fyller i ett formulär eller laddar ner dokument eller annan information.

Vilken typ av information samlar vi in?

När du fyller i ett formulär för att bli kund/återförsäljare, går med i vår kundklubb eller handlar/laddar ner produkter samlar vi in följande:

 • För- och efternamn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Personnummer, då organisationsnumret för enskild firma utgörs av personnumret
 • Hur du använder vår webbplats och andra digitala kanaler (vilka sidor du besöker, vilka ord du söker på) 

Vad använder vi informationen till? 

Identifiering och kontakt

Dina personuppgifter används även för att kunna kontakta dig om olika ärenden, tjänster och  nyheter. 

Förbättringar

Vi använder också personuppgifter för att kunna skapa, utveckla, driva, leverera och förbättra våra produkter och tjänster, vårt innehåll och vår marknadsföring.  Detta möjliggörs genom analyser av de personliga uppgifter som Dahl samlar in för samma syfte, till exempel av hur du använder vår webbplats och andra digitala kanaler (vilka sidor du besöker, vilka ord du söker på) och köp-/orderhistorik. Utifrån dessa analyser kan vi göra våra tjänster mer användarvänliga, till exempel förenkla användargränssnittet, förbättra varu- och logistikflöden samt sortiment, exempelvis genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser.  Rättslig grund: Berättigat intresse.

Säkerhet och rättsliga förpliktelser

Vi behandlar även personuppgifter i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra tjänster samt för att förhindra förlust och förebygga bedrägeri. Som exempel kan personuppgifter användas för att utreda försök till intrång på användarkonton. Läs mer om hur vi arbetar med säkerhet i avsnittet ”Hur skyddar vi dina personuppgifteration?  Personuppgifter samlas även in och hanteras för att uppfylla rättsliga förpliktelser, såsom lagkrav, domar eller myndighetsbeslut. Dessa krav kan till exempel avse produktansvar och produktsäkerhet eller bokföring.

Laglig grund:

 • Fullgöra rättslig förpliktelse – om sådan föreligger
 • Berättigat intresse

Vem delar vi informationen med?

Underleverantörer (så kallade personuppgiftsbiträden)För att kunna leverera varor och tjänster till dig delar vi din information med våra underleverantörer och andra bolag inom vår koncern. Vi har skriftliga avtal med personuppgifts¬biträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra instruktioner och säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter. Vissa av våra underleverantörer kan ha delar av sin verksamhet i tredje land, det vill säga länder utanför Sverige eller EU/EES. Om vi för att tillhandahålla tjänsten/produkten till dig överför personuppgifter till en leverantör i ett tredje land, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att informationen hanteras i enlighet med kraven som ställs i GDPR genom att bland annat ingå EU-kommissionens standardavtal för skydd av personuppgifter med våra underleverantörer. 

Samarbetspartner

Vi kan göra viss information tillgänglig för våra samarbetspartner som tillhandahåller tjänster och produkter i samarbete med oss, till exempel som hjälper Dahl inom marknadsföring. 

Myndigheter

Vi kan vara skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut personuppgifter till exempelvis Skatteverket.

Övriga

Om du har lämnat ditt samtycke kan vi även i andra fall än vad som anges i punkterna ovan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra företag, organisationer eller personer.

Hur länge lagrar vi informationen?

Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad vi behöver, och hur länge vi lagrar informationen beror på syftet för vilket informationen samlades in och vilka skyldigheter vi har enligt lag.  Kundinformation sparas så länge du är kund hos Dahl och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört eller den senaste aktiva dialogen. Under samma tid kommer vi även att använda informationen för att kommunicera attraktiva erbjudanden kring våra tjänster och produkter utifrån dina behov. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen. Leverantörsinformation sparas så länge du är registrerad som leverantör till oss och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört eller den senaste aktiva dialogen. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen. Vid kontakt med vår kundtjänst sparar vi chattkonversationer i 90 dagar, detta för att vi ska kunna gå tillbaka och följa upp vad vi kommit överens om samt förbättra vår kundtjänstupplevelse för våra kunder/leverantörer. 

Användning av  cookies

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara på din dator, den ger webbservern information kring hur du surfar. Om dina inställningar i din webbläsare tillåter det så kan alla webbplatser spara cookies på din dator.

Det finns tre typer av cookies: permanenta, temporära (så kallade sessionscookies) och tredjeparts-cookies. Permanenta cookies är filer som lagras på din dator under en längre period. Temporära cookies är filer som lagras tillfälligt på din dator när du besöker en webbplats, men raderas när du stänger ner sidan. Tredjepartscookies kommer från en annan webbplats och har till syfte att samla in statistik om besökarnas aktivitet på nätet.

De flesta företag använder cookies på sina webbplatser för att förbättra användarupplevelsen, och cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på din dator.

Varför använder vi cookies?

Alla våra webbplatser använder cookies för att samla in information kring våra besökares aktivitet. Detta ger oss en bättre förståelse för hur våra besökare tänker och låter oss ta reda på vilka delar av våra webbplatser som du har besökt, vilket gör att vi kan förbättra användarupplevelsen för dig.

Cookies används bland annat för att se vilka val du tidigare gjort, var du klickat och vilka sidor som du har varit inne på. Cookies används även för att mäta trafiken på våra webbplatser och för statistik.

Cookies som skickar information om användarna till oss, använder vi främst för tre olika ändamål:

 1. För att förbättra kundupplevelsen: till exempel för att komma ihåg vad som finns i kundvagnen och möjliggöra olika tjänster och funktioner.
 2. För webbanalys: till exempel för att få information om hur besökare interagerar med webbplatsen.
 1. För annonsering: med hjälp av cookies kan vi anpassa annonsering efter surfbeteende.

Altech använder både sessionscookies och permanenta cookies. På vår webbplats förekommer även så kallade tredjepartscookies, vilket innebär att våra samarbetspartners kan vid ditt besök på vår webbplats placera cookies på din dator. Tredjepartscookies används för att ge dig möjlighet att dela och gilla innehåll, kunna anpassa annonsering som sker till dig och samla information om hur du som besökare rör dig på webbplatsen och de produkter och tjänster du beställer. Altech använder bl.a. Google Analytics för analys av besökare. Läs mer om hur Google analytics använder cookies

Så hanterar du cookiesinställningar

Som besökare på vår webbplats samtycker du till att vi använder kakor genom att din webbläsare är inställd på att tillåta att cookies tas emot. Via inställningar i din webbläsare kan du själv välja om du vill tillåta cookies. Du kan också radera redan tidigare placerade cookies från din webbläsare. Det ser lite olika ut beroende på vilken webbläsare du använder men det är generellt ett val du kan göra genom att gå in i inställningar eller verktyg via menyn i webbfönstret. Tillfälliga cookies är dock nödvändiga för att kunna navigera på webbplatsen.

Om du väljer att inaktivera cookies kan det innebära att viss funktionalitet på våra sajter slutar att fungera, samt att inställningar och inloggningar inte sparas. Detta kommer också att inaktivera alla cookies som används av din webbläsare, inklusive de från andra webbplatser, vilket kan göra att vissa inställningar eller information ändras eller förloras.

Se din webbläsares hjälpsidor för mer information om hur du själv kan styra över användandet av cookies.

Mer information.

Ytterligare information om cookies finns på Post-och telestyrelsens webbplats www.pts.se.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi är måna om att ta hand om våra kunder/leverantörer och vi inser vikten av vårt ansvar som personuppgiftsansvarig att ta väl hand om de personuppgifter som vi samlar in och hanterar. Vi arbetar ständigt med att skydda din integritet och arbetar på flera olika nivåer med säkerhet såsom IT-infrastruktur, policyer, riktlinjer och byggnader. Vi lägger stor vikt vid att arbeta förebyggande och förhindra att din information sprids och/eller missbrukas. Behandlingen av din information loggas och kontrolleras kontinuerligt. Bland annat genomförs följande säkerhetsåtgärder:

Begräsning av behörigheter

Åtkomst till dina personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Det minimerar antalet personer som har tillgång till uppgifterna och därmed även risken för felhantering.

Kryptering

Kryptering av  mer känslig information sker med allmänt erkända och säkra krypteringsmetoder.

Brandväggar och säkerhetslösningar

Altech applicerar både brandväggar och andra säkerhetslösningar, såsom antivirusprogram, för att säkra Dahls IT-miljö ifrån intrång och yttre hot. 

Policyer och riktlinjer

Inom Altech finns tydliga och kommunicerade policyer och riktlinjer för hur personer inom Altech ska hantera personuppgifter. Detta bidrar till en medvetenhet kring hur man kan behandla personliga uppgifter på ett säkert sätt.

Seriösa leverantörsval

Inom Altech använder vi oss bara av seriösa och välbeprövade IT-lösningar och leverantörer. Där styrks leverantörens skyldigheter gentemot Altech och i förhållande till GDPR (General Data Protection Regulation) via tydliga avtal. 

Vilka rättigheter har du?

 • Som registrerad har du utifrån det regelverk som fastställts i GDPR rätt till följande:
 • Att dina uppgifter rättas om de upptäcks vara felaktiga.
 • Att komma med invändningar kring och be om begränsningar av vilka behandlingar som Dahl utför av dina personuppgifter.
 • Att begära ut alla dina personuppgifter ifrån Alteach i ett strukturerat format.
 • Att bli informerad om det sker en incident som innebär att dina personuppgifter hamnar i felaktiga händer.
 • Att få dina personuppgifter utlämnade på ett IT-medium för överföring till annan personuppgiftsansvarig.

Upptäcker du att något är fel, vill begära ut dina uppgifter eller få dem raderade, kontakta vårt dataskyddsombud (se kontaktuppgifter nedan) för att få hjälp.

Kontaktuppgifter till Altech är:  Dahl Sverige AB org.nr 556287- 0229, med adress Ulvsättravägen 1, 176 77  Järfälla, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Behöver du få kontakt med oss runt dataskydd når du oss på: dataskydd@dahl.se Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).