Nu finns Altech Selection Tool i MagiCAD – ett verktyg för projektering.

MagiCAD är det ledande BIM-programmet för el- och VVS-projektering i Europa och även en av de mest använda BIM-lösningarna i sitt slag i Europa. Altech panelradiatorer, konvektorer och tillhörande tillbehör finns nu tillgängliga i MagiCAD via ett plug-in som kallas Altech Selection Tool, en mjukvaruapplikation. Altech Selection Tool effektiviserar processen när användare ska välja och infoga Altechs radiator- och konvektorprodukter i MagiCAD vid projekteringstillfället. Detta ökar effektiviteten för användaren vid design av VVS-projekt.

Altech Selection Tool är kompatibelt med MagiCAD för AutoCAD och stöder flera versioner, inklusive MagiCAD 2022–2023 och senare versioner. Genom användning av systemet kan användare skräddarsy sina produktval genom filter för produkttyp, höjdområde, längdområde och effektiv effekt. Dessa filter möjliggör exakt matchning mellan produkter och projektkrav.

Altech Selection Tool kan också beräkna värmeeffekten för Altech radiatorer. Verktyget utför värmeeffektsberäkningar för radiatorer enligt DIN4703-3 standarder med hjälp av tillverkarspecifika koefficienter, fram- och returtemperaturer samt rumstemperatur. Denna beräkning hjälper projektörer att bedöma värmekapaciteten hos radiatorer.

Spana in filmerna nedan och lär dig mer om MagiCAD.

Revolutionera med Altech PLUG-IN

Introduktion MagiCAD

Radiatorer och konvektorer MagiCAD

Tillbehör MagiCad

Föra in data MagiCAD

Föra in rör MagiCAD

Materialförteckningen MagiCAD