Altech breddar sortimentet av diffusionstäta anslutningsslangar

Altech möter den ökande efterfrågan på diffusionstäta anslutningsslangar för värme- och kylsystem. Sortimentet inom succéslangen Altech Oxy, en slang som har extra hög prestanda och diffusionstäthet, utökas och ett komplett sortiment kan nu erbjudas.

– Allt fler efterfrågar i dag diffusionstäta anslutningsslangar, som en följd av regelverk, mer komplexa komponenter i kyl- och värmesystem samt ökat fokus på energieffektivitet, säger Mathias Lindh, marknadschef på Altech och fortsätter: Det gläder oss att Altech nu kan möta denna efterfrågan, genom ett ännu bredare sortiment av anslutningsslangar. Dessutom med extra hög diffusionstäthet.

En utveckling av succéslangen Altech Oxy

Den nya anslutningsslangen kompletterar Altechs befintliga sortiment av anslutningsslangar. Altech Oxy är en slang som även tidigare rönt stor framgång inom värme och kyla. Oberoende tester påvisar en högre diffusionstäthet i värmeapplikationer för denna slang, jämfört med många andra diffusionstäta slangar på marknaden.

– Genom att komplettera succéslangen Altech Oxy med ännu fler valmöjligheter, utökar vi användningsområdet samtidigt som vi erbjuder prestanda i världsklass. Dessutom är den nya slangen extremt följsam och tillåter böjning med snäv radie, utan risk för att platta till sig vid installation i trånga utrymmen. Detta tack vare att konstruktionen består av en kärna av korrugerad PERT, avslutar Mathias.

Flera utföranden och dimensioner

Anslutningsslangen erbjuds i utförande med slätända, invändig gänga, utvändig gänga samt invändig/utvändig gänga, både med och utan vinkel. Den kommer att finnas i dimensioner från 15 mm till 28 mm, samt G20–G32.

Det nya sortimentet finns inom kort tillgängligt i ett 80-tal butiker hos Dahl Sverige, runt om i landet. Beställning kan även göras online.

För mer information, se Altech.nu

Presskontakt