Altech bygger vidare på MagiCAD via ett plug in kallat Altech Selection Tool för radiatorer och konvektorer med tillbehör

MagiCAD är det ledande BIM-programmet för el- och VVS-projektering och även en av de mest använda BIM-lösningarna i sitt slag i Europa. Altech panelradiatorer och konvektorer med tillbehör finns nu tillgängliga i MagiCAD via en mjukvaruapplikation, ett plug-in som kallas Altech Selection Tool.

Altech Selection Tool effektiviserar processen vid projekteringstillfället, gör det enklare att infoga Altech radiator- och konvektorprodukter i MagiCAD. Det ökar effektiviteten för användaren vid design av VVS-projekt.

Altech Selection Tool är kompatibelt med MagiCAD för AutoCAD och stöder flera versioner, inklusive MagiCAD 2022–2023 och senare versioner. Genom användning av systemet kan användare skräddarsy sina produktval via filter för produkttyp, höjdområde, längdområde och effektiv effekt. Dessa filter möjliggör exakt matchning mellan produkter och projektkrav.

Altech Selection Tool kan också beräkna värmeeffekten för Altech radiatorer. Verktyget utför värmeeffektsberäkningar för radiatorer enligt standard DIN4703-3 med hjälp av tillverkarspecifika koefficienter, fram- och returtemperaturer samt rumstemperatur. Denna beräkning hjälper projektörer att bedöma värmekapaciteten hos radiatorer.

– Detta är en viktig och uppskattad del av utvecklingen för Altech, säger Ioannis Tzelepis, marknadschef för Altech, och fortsätter: Vid projektering av radiatorer och konvektorer finns ett stort behov av verktyg som underlättar både effektberäkning och projektering. Vi är väldigt nöjda med att nu vara en del av MagiCAD även via plug-in modul.