Altech, Sveriges mest mångsidiga produktsortiment för tekniska installationer, ställer ut på Nordbygg i monter A08:31

Altech står i frontlinjen med ett av Sveriges mest mångsidiga produktsortiment för tekniska installationer, som sträcker sig över vatten, värme, industri och kyla. Dessa områden rymmer kritiska moment där kvalitet är den avgörande faktorn för en hållbar installation.

För Altech innebär kvalitet mycket mer än bara den tekniska prestandan. Vi prioriterar också väldokumenterad information, miljöbedömningar och certifieringar. Med mångårig erfarenhet av branschen vet vi vad som krävs i varje byggprojekt och strävar dessutom efter att upprätthålla en hög tillgänglighet för vårt breda sortiment av produkter. Vi ser alltid till helheten, där varje enskild produkt spelar en avgörande roll för att säkerställa ett smidigt varuflöde i varje projekt.

- Vi lägger stor vikt vid varje produkt i vårt sortiment och säkerställer att de lever upp till våra stränga kvalitetsstandarder. Det gör att vi kan erbjuda några av de mest omfattande systemgarantierna i branschen, säger Ioannis Tzelepis, marknadschef för Altech.

I Sverige har hela bygg- och fastighetssektorn åtagit sig att införa gränsvärden till 2027. Redan i dag finns EPD för stora delar inom Altechs produkterbjudande så som press- och klämringskopplingar, radiatorer, stålrör, anslutningsslangar och kylpresskopplingar. Det är ett tydligt exempel på hur företaget redan idag arbetar systematiskt för att tillhandahålla kunder med objektiv, jämförbara, tredjepartsverifierade data om sina produkters miljöprestanda.

Ioannis Tzelepis fortsätter: EPD:er för våra produkter är ett naturligt steg i vårt kontinuerliga arbete med att förse våra kunder med relevant information om våra produkters miljöprestanda.

Altech ställer ut på Nordbygg i monter A08:31 den 23 – 26 april. Välkommen förbi montern för att prata med oss.