EPD för Altechs panelradiatorer redan på plats

Från och med den 1:e september i år har Altechs panelradiatorer en miljövarudeklaration, eller en EPD - Environmental Product Declaration. En miljövarudeklaration för en byggprodukt beskriver produktens miljöpåverkan ur hela dess livscykel. Dessa indata används för att göra en livscykelanalys (LCA) för byggnader, och är ett effektivt redskap för att kunna välja de mest miljövänliga produkterna.

I Sverige ska hela bygg- och fastighetssektorn ha infört gränsvärden till 2027, men EPD:n för panelradiatorerna visar hur Altech redan idag jobbar systematiskt med att förse kunder med objektiv, jämförbar och tredjepartsverifierad data om sina produkters miljöprestanda. 

- Det riktigt glädjande att komplettera vår omfattande produktinformation även med miljövarudeklarationer. EPD:n för våra panelradiatorer ett naturligt steg i vårt löpande arbete med att förse våra kunder med information om hur våra produkter påverkar miljön, säger Ioannis Tzelepis, marknadschef för Altech.

Altech är Sveriges ledande leverantör av installationsprodukter för vs- och kylmarknaden. Inom sortimentet finns ett stort lagerlagt utbud hos ett åttiotal återförsäljare runt om i landet samt på vårt centrallager - tillgängligt för leverans